×
Főoldal Rólunk Hírek Tagok Tagozatok Partnereink Dokumentumok Pályázatok Díjazottjaink Galéria Kapcsolat

Rólunk

Sárdi Péter

Kedves Pedagógusok,
Tisztelt Oktatók,
Tisztelt Támogatóink,
de mindenekelőtt Kedves Tanuló Ifjúság!

Tíz éve már, hogy Kaposváron az országszerte híres és ismert Városházán több iskola, intézmény és néhány magánszemély elhatározásából megalakult a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács. Akkor ez az elhatározás szakmai újdonságként hatott. Megyénkben még nem működött Tehetségsegítő Tanács, de országosan is csak néhány kezdte meg működését.

Az eltelt tíz év egyértelműen sikeresnek mondható a szervezetünk életében. Csak néhány kiragadott példa: Elnökségünk akkori tagjai közül ketten is feladatot kaptak a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanács szűkebb vezetésében. Elnyertük a komoly rangot jelentő Mentor Tehetségsegítő Tanács címet. Kialakítottuk szervezetünk tagozati rendszerét, ami jelentős szakmai újításként vonult be a Tehetségsegítő Tanácsok országos gyakorlatába. A tagozatok vezetését kiemelkedő tudású és elismertségű pedagógusok vezették és néhány változást követően ma is vezetik. Tagozatvezetőink, de az elnökség tagjai között is több olyan tehetségsegítésben élenjáró dolgozik, akik megkapták a Bonis Bona elismerést, ami az elismerések egyik csúcspontja.

Munkamódszerünket, törekvéseinket érdeklődve figyelték az ország területén működő tanácsok. Eltérőek az anyagi erőforrások, a személyi feltételek, a támogatók köre. Az alapcél, vagyis a tehetséges fiatalok megtalálása, a különböző, de hatékony térségi tehetségsegítő programok generálása, mindenütt azonos.

Mi Kaposváron, Somogy megyében szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Bár országos viszonylatban nem a legfejlettebb, leggazdagabb térség Somogy megye és a megyében található városoknál is vannak gazdagabb települések, mégis elmondható, hogy mind a megyeszékhelyen, mind a megye városaiban támogató partnerekre talált a tehetségsegítő szervezetünk. Nem lehet nem szólni a gazdasági szervezetek, vállalkozások támogatásáról sem. Különösen a kezdeti időszakban volt nehezen tervezhető a munka. Évente a tanácsoknak egy pályázat került kiírásra és az volt elnyerhető. A támogatási szerződés megkötését követően nehezen volt megvalósítható. A munkához, a tehetségek támogatásához, a rendezvények megtartásához, a tehetségek ismertté tételéhez forrásokra volt szükség.

Több kaposvári és néhány nem kaposvári vállalkozás megkeresése után kialakult a párbeszéd a Tehetségsegítő Tanács és a vállalkozások tulajdonosai, vezetői között. Kiemelkedő eredményként regisztrálhattuk, hogy 26 vállalkozás és 5 megyei hatáskörű intézmény és a Tanácsunk között írásbeli együttműködési megállapodás kötődött. Ennek hatására már merészebben lehetett tervezni és olyan rendezvényeket sikerült megszervezni, melyekben országosan a jó gyakorlatok között tartottak számon bennünket. Példaként említhető „Légy a szakmád mestere” rendezvény sorozat, ahol a szakképző intézetek, szakmunkásképző iskolák diákjai mutatták be tudásukat. Ma már ez a rendezvény hagyományossá vált és a jó szakmunkás tanuló fontosságáról senkit sem kell meggyőzni. A támogató gazdasági szereplők elismerését a magunk eszközrendszerével támogattuk és a jövőben is támogatjuk. Ma már több kaposvári vállalkozás javaslatunk alapján elnyerte a „Genius Loci” igen megtisztelő és rangos címet. Köszönet a munkájukért és gratulálunk a vállalkozás egész kollektívájának. Megyénkben elsőként a Kaposvári Önkormányzat nyerte el a „Tehetségbarát Önkormányzat’’ kitüntető címet. A tehetségsegítés rendszerében is példaértékű az a sokrétű, a fiatalok tanulásában, pályakezdésében folytatott gyakorlat, amit a Kaposvár Megyei Jogú Város végez.

De csak az elmúlt évek jó gyakorlataiból nem lehet a tehetségsegítés rendszerét fenntartani, fejleszteni, megfelelni az új kihívásoknak. Ezért szervezetünk vezetése, a tagozatvezetők, az egykori alapítók közösen gondolkodtak a jövőről. Így érkezett el idén egy október eleji nap, amikor az egykori alapítók ismét összeültek és döntést hoztak.

2021. október 06. napjától szervezetünk egyesületként működik tovább. A korábbi években elismertté vált nevünket megtartva, azt kibővítve hivatalosan a nevünk: Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület. Szervezetünket a Kaposvári Törvényszék nyilvántartásba vette és a bejegyzésben az alábbi cél szerinti leírást fogalmazta meg:

„Az egyesület elfogadja és azonosul a Nemzeti Tehetségprogram célrendszerével. Alapvető célja a működési területén feltalálható tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulásának elősegítése, továbbá az esélyegyenlőség biztosítása, a tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek csökkentése és a tehetségsegítők számának növelése.”

Ehhez a nagyon jól megfogalmazott és minden lényeget felölelő célmeghatározáshoz sokat hozzátenni nem lehet. A célok között és az első feladatok közé kell tenni, hogy: széleskörű szakmai, partneri kapcsolatokat épít a tehetségsegítésben résztvevők, az állami és civil szféra között és a munkánk során abban szoros együttműködést kell kialakítani a vállalkozásokkal is.

Az utóbbi két fontos részfeladatot is magában foglal. Egyrészt a tehetségsegítő munka során többletforrásokat kaphatunk, másrészt a jelenleg tehetséges tanulók pár év elteltével, valamelyik oktatási ciklus befejezését követően a munkaerőpiac szereplői lesznek.
A tehetséges fiatalok a gazdasági szereplők fontos erőforrásai.

Egyesületünk szervezete változatlanul az elnök és két alelnök által vezetett kilenc tagozatból, az ő munkájukból tevődik össze.

Egyesületünk székhelye változott és a bejegyzést követően a Kaposvár, Fő u. 65. szám alatt működő Kaposvári Szakképzési Centrum épületében alakítottuk ki központunkat. Ez a Tehetségsegítő Tanács levelezési címe is. Az alelnökök és tagozatvezetők telefon és elektronikus levélcíme változatlanul a korábbi években már megszokott elérhetőségek.

A most megalakult Egyesület szellemiségében és a gyakorlati munkában a Tanács által kialakított munkamódszerekkel igyekszik megvalósítani az alapcélt, a fiatalok minél hatékonyabb segítését, a tehetségsegítés nemzeti ügyét. Felvetődik a kérdés, hogy akkor miért volt célszerű a változás, az új szervezet alapítása? Az egyre gyorsuló világunkban sokszor fordul elő, hogy nem egy országos szervezet civil tagjaként, hanem önálló jogi személyként kell reagálni a felvetésekre. Csak néhány példa: az önálló jogi személyiségű szervezet önálló számlaszámmal, önálló adószámmal és NAV kapcsolatokkal rendelkezik, nem kizárólag a tanácsok számára kiírt évi egy pályázaton vehet részt, a támogatókkal közös munka során a források megszerzése egyszerűbb, gyorsabb és a vállalkozások részéről a saját számla megléte már igényként jelentkezett, a kötelezően betartandó időszakot követően lehetőség lesz a magánszemélyek adójának 1 % részét összegyűjteni. De a működés során további előnyök is származhatnak, amit az Egyesület vezetésének kell kellő időben kimunkálnia.

Fontosnak tartottam, hogy az ismét megjelenő Hírlevél hasábjain keresztül tájékoztatást adjak minden érdeklődőnek a változásról. Mindent meg kell tennünk, hogy munkánk a nyilvánosság előtt történjen és bárki hozzászólhasson, véleményét kifejezhesse. A személyi változások, vagyis a változatlanságok kellő alapot és garanciát adnak arra, hogy szervezetünk továbbra is a tehetségsegítés országos rendszerében az eddig kivívott eredményeket és elismerést megtartva, erős alapokon építkezzen tovább. Ehhez kérem valamennyi pedagógus, oktató és tehetségsegítő partnerünk segítségét, támogatását. A tehetséges fiataloktól pedig csak együttműködést és helytállást várok.

Sárdi Péter
Kaposvár-Somogy Megyei
Tehetségsegítő Tanács Egyesület
elnöke