×
Főoldal Rólunk Hírek Tagok Tagozatok Partnereink Dokumentumok Pályázatok Díjazottjaink Galéria Kapcsolat

Tagozatok

Felsőoktatási tagozat

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási Tagozatának bemutatkozása

A Tagozat legfontosabb feladata a MATE Kaposvári Campus-án tanuló, kiemelkedő képességű hallgatók támogatása tehetségük kibontakoztatásában. Célunk nemcsak a szakmai munkában magasan teljesítő hallgató fejlesztése, hanem az emberi kapcsolatokat mindig szem előtt tartó, példamutató, kreatív és innovatív értelmiség képzése is.

Ennek érdekében számos programot, megmérettetést szervezünk számukra.

 1. TDK

A legfontosabb ezek közül a minden évben megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), melynek keretében elméleti és gyakorlati kutatásaikat ismertetik hallgatóink és a kétévente esedékes országos TDK-ra készítjük fel őket.

A felkészítés és a megmérettetés is többlépcsős. A TDK tevékenységbe bekapcsolódó hallgatók számára kommunikációs készségfejlesztő és prezentációs technikák tréninget, valamint kutatás-módszertani felkészítő workshopokat tartunk, felkészítésképpen.

A megmérettetés „előszobája” a legjobb szemináriumi dolgozatok versenye. Második lépcsőfok a kutatási tervek bemutatása, ahol a zsűri előremutató ötletekkel segíti a munkájukat bemutató hallgatókat. Végül ezt követi a kész kutatások bemutatása a helyi TDK versenyen.

Ennek az alapos munkának köszönhetően minden évben nagyon szép eredményekkel érkeznek haza az országos TDK versenyről hallgatóink, akikre nagyon büszkék vagyunk és elismerjük teljesítményüket.

A tehetséges hallgatóink részt vehetnek további konferenciáinkon is (Képzés és Gyakorlat Konferencia, Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia, Kisgyermek Nevelési Konferencia) és a publikációs hajlandóságukat is igyekszünk ösztönözni.

 1. Szakkollégiumok

Intézetünkben két szakkollégium is működik. A Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium és a Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium célja a tudományos, kulturális, közéleti és közösségi tevékenység támogatása. A Roma Szakkollégiumban roma/cigány témájú kurzusok és előadások szervezése is sor kerül, valamint kiemelten kezeli a művészeti tehetséggondozást. A széleskörű szakmai ismeretek megszerzésén túl cél továbbá a reális és kritikus társadalomszemlélet, a problémák komplex megközelítések kialakítása, a sokoldalúan felkészült értelmiség képzése.

 1. Dunántúli Mandulafa

Ennek a rendezvénynek a fókuszában két tevékenység is áll. Egyrészt segítjük a környék pedagógusainak tehetséggondozó munkáját, az ifjú kutatók felkészítését 3-13 osztályos korosztályban. Másrészt nem titkolt célunk, hogy – kedvet kapva az egyetemi légkörhöz - ezen ifjak kutatómunkáikat a mi egyetemünkön folytassák. Minden évben Bartók Béla születésnapja környékén kerül sor a konferenciára. a Tehetség Hetének rendezvényei között.

A versenykiírás formai-tartalmi követelményeinek közzétételén túl folyamatos kapcsolattartással lendítjük át az érintett pedagógusokat és diákjaikat a felmerülő nehézségeken.

 1. Kreatív Módszertani Műhely

A Műhely keretében gyakorló pedagógusoknak kínálunk lehetőséget a leghatékonyabb tehetséggondozó programjaikat bemutatására, egymás tehetséggondozó tevékenységének megismerésére. A rendezvényen hallgatóink is szívesen vesznek részt, jó ötleteket kapva későbbi munkájukhoz.

 

A Felsőoktatási Tagozat új vezetője, Dr. Csajka Edina, egyetemi docens, a Neveléstudományi Intézet, Szakdidaktikai Tanszék, Kreatív Módszertani Szakcsoportjának vezetője. 2003 óta dolgozik az egyetemen, 2007 óta a korábbi Pedagógiai Karon, most Neveléstudományi Intézetben. 2009-2013 között általános dékán-helyettesként, 2010-2014 között tanszékvezető tevékenykedett a Felnőttképzési Tanszéken.

Tréneri, élménypedagógiai tréneri és outdoor tréneri végzettségét az egyetemen is kamatoztatja, így az óráit tréningek (Csoportos és egyéni önérvényesítés, Outdoor fejlesztő módszerek, Szakmai önismeret, önreflexió, Konfliktuskezelés) és kreatív módszertani órák (Élménypedagógia, Módszertani játékok, Komplex – kreatív élményműhely, Saját élmény alapú megközelítések) teszik ki. Kutatási területei: vidékfejlesztés, felnőttképzés, élménypedagógia, outdoor fejlesztés.

Évek óta részt vesz a tehetséggondozásban, elsősorban a hallgatók TDK-ra történő felkészítésben, valamint a tehetséggondozás megmérettetéseinek zsűrijében.

 

MTMI tagozat

Műszaki-Gazdasági tagozat

A tehetséges emberek egy részének nagyon speciális irányú a tehetsége. Ezek az emberek nem fognak kiemelkedő teljesítményt felmutatni, ha nem adatik meg nekik, hogy azt csinálják, amire a tehetségük predesztinálja őket. (Mérő László)

A Műszaki-Gazdasági Tagozat fő célja megmutatni, hogy a szakképzésben tanuló diákokban is számos tehetség lakozik, melyek kibontakoztatásában nagyon sok elhivatott oktató, szakoktató tevékenykedik. A Tagozat rendezvényeivel elsősorban számukra teremt lehetőséget a nyilvánosság elé lépésre.

A Légy a szakmád mestere! rendezvény során - a Kaposvári Szakképzési Centrummal együttműködve - a szakmájukban tehetséges tanulók és oktatóik mutatkoznak be, ez a projekt már a Tanács megalakulása óta működik. A jelentkezők évről-évre színvonalas projekteket mutatnak be szakmai munkájukból. A résztvevő iskolák és cégek, a szervezetek vezetői és szakoktatói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tanulók tehetségét kibontakoztassák, támogatást adjanak a tehetséges diákok kibontakozásához.
 

A 2020-ban átalakult szakképzésben tanuló tehetségeket bemutató rendezvényünket a város általános iskolásai is meglátogatják, ahol az Eötvös diákjainak tárlatvezetése során megismerkedhetnek a kiállításon bemutatott szakmák szépségeivel is.

https://www.sonline.hu/helyi-kozelet/2023/03/bemutatkoztak-a-legmenobb-kaposvari-szakmak
https://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2023/03/28/a-szakmak-szepseget-ismerhetik-meg-a-palyavalasztas-elott-allo-altalanos-iskolas-tanulok-a-gepeszben.html
https://www.youtube.com/watch?v=TMiOyD95a7k
https://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2023-03-31/hirado_2023_marcius_29_szerda.html

 

A Vásárolj okosan! projektversenyt a 2018/2019. tanévben hirdettük meg először a Pénzügyi és vállalkozói témahéthez kapcsolódva.

A verseny során a jelentkező kétfős csapatoknak egy előre meghatározott témában (pl. az internetes vásárlás veszélyei) kell kutatást végezniük. Az elvégzett kutatómunka eredményeit röviden összefoglalva, maximum 10 diából álló prezentációként kellett benyújtani. A prezentáció mellékleteként benyújthatók voltak a kutatómunka részletei akár táblázatos, akár bármilyen más formában, mellékelhetők voltak fotók, internetes források.

A projektverseny kétfordulós volt: a benyújtott prezentációk közül kiválasztott tíz legszínvonalasabb alkotást készítő csapat személyesen mutathatta be projektjét. A bemutatásra minden csapatnak maximum 10 perc állt rendelkezésére.

A pályaműveket mindkét fordulóban szakértő zsűri bírálta el, melynek tagjai a tanárok mellett pénzügyi-gazdasági szakemberek voltak.

https://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2023-03-10/hirado_2023_marcius_9_csutortok.html
https://www.sonline.hu/helyi-kultura/2023/03/vasarlaskor-az-online-terben-is-kifizetodik-az-ovatossag
https://kaposvarieotvos.hu/hirek/vasarolj-okosan-projektverseny


Takács Szilvia
tagozatvezető

Művészeti tagozat

Művészeti tagozat bemutatkozás

 

Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztő pedagógiát képvisel, ahol a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képesség- és készségfejlesztésen, tehetséggondozáson van. A tehetséggondozó műhelyek, így a művészeti tagozat legfontosabb célja, hogy minél több lehetőséget kínáljon a tehetséges tanulók készségeinek kiszélesítésére, a minőségi gazdagításra, a képességeik javítására. A kimagasló képességű fiatalok felkutatása, azonosítása, és folyamatos fejlesztésük ma már a régió és az ország versenyképességét meghatározó kulcstényezőjévé válik. Olyan tevékenységek tervezése szükséges, ami gazdagítja a tagozat életét, eredményesebben fejlesztik az egyes területeken kitűnő tanulók képességeit, és így a felkészülési folyamat során megszerzett tudást, képesek kamatoztatni szűkebb és tágabb környezetükben.

A Művészeti Tagozatot a Tehetségsegítő Tanácson belül Nagyné Soltra Monika hívta életre 2011-ben. A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola segítségével jelentős, meghatározó szerepet vállal Somogy Megye tehetséges gyermekeinek bemutatásával. 2016-tól Nagy Tamás vezetésével újult meg a csoport munkája. A tagozat összefogja a zeneművészet, a táncművészet, a képzőművészet iskolai keretek között megvalósuló képzéseit. Nagy hangsúlyt helyezünk a kapcsolatok kiépítésére és ápolására más szakmai szervezetekkel: MZMSZ, NPK, WASBE. Szoros az együttműködésünk óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, gimnáziumokkal a Kaposvári Egyetemmel, valamint kulturális intézményekkel.

A tagozat főbb tevékenységei:

Versenyszervezés:

A versenyek célja: a versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkornak megfelelő előadó képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása; a szaktanárok szakmai, tehetséggondozó munkájának megismerése, helyzetelemző, minőségfejlesztő tevékenységük segítése; tehetségkutatás, a tehetség felismerése és gondozása, lehetőség biztosítása tapasztalatok gyűjtésére, a művészetoktatás színvonalának bemutatása. (Megyei, regionális és országos szervezésű versenyek lebonyolítását vállaljuk).

Hagyományápolás:

A hagyományőrzés szorosan hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományaink ápolására való nevelést minél hamarabb elkezdjük. Szakmai programjainkat már az óvodai korosztály számára tematikus karácsonyi és tavaszi hangversenyek szervezésével kezdjük. Küldetésünk a zenei világnap ünnepének kiteljesítése, az Adventi, Karácsonyi, Farsangi, Pünkösdi koncertek megvalósítása. Ezen felül lehetőségeink szerint kiállítások szervezése és azon való zenei közreműködés.

Művészetek Találkozása hangversenyek:

A program két elemből áll: pedagógus és tanulói hangversenyek.  A programelem újszerűsége abban rejlik, hogy minden előadás Somogy megye más-más településén valósul meg, hozzájárulva  a helyi értékek bemutatásához, közösségi és munkakapcsolatok megerősítéséhez. A rendezvény számos alkalmat nyújt a pedagógusok szakmai konzultációjára, melynek során újabb és újabb lehetőségek merülnek fel a tehetséggondozás területén.

Tehetséggála válogató:

Elsődleges célként jelenik meg a tehetségek felkutatása, hisz a tehetségeket szüntelenül keresnünk kell. Bemutatkozási lehetőséget biztosítva ezáltal a zsűritagok által kijelölt tehetségígéreteknek a Tehetséggála keretében a produkciók előadására.

A művészeti tagozat évente több száz alkalommal valósítja meg Somogy megyében vállalt feladatait, több alkalommal szoros együttműködésben a többi tagozat tagjaival.

Nyelvi tagozat

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület idegen nyelvi tagozata a kilenc tagozat közül elsőként jött létre 2011-ben azzal a céllal, hogy elősegítse az intézményi munkaközösségek együttműködését biztosítva a tapasztalatcsere és jó gyakorlatok átadásának lehetőségét. Alapvető cél a tanulók körében a nyelv, mint eszköz alkalmazásának bátorítása és a sokoldalú tehetséggondozás megvalósítása. Mottónk: A tehetség nem veszhet el!
A tagozat működési területei két csoportra oszlanak. A tanórai tevékenységeket illetően szakmai műhelymunka keretében tudásmegosztásra nyílik lehetőség tananyagtartalom, tantárgyi módszertan, digitális tananyagok, tantárgyközi kapcsolódások témakörökben.
A tanórán kívüli tevékenységek a széleskörű tehetséggondozás jegyében kínálnak programot a különböző iskolákban tanuló diákoknak. A tagozat mindezt tanulmányi versenyek, próbanyelvvizsgák, műfordító versenyek, a célnyelvi kultúra megismerését biztosító rendezvények szervezésével, továbbá különböző kulturális események keretében idegen nyelven való szereplés lehetőségének biztosításával éri el. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók az idegen nyelvet, mint eszközt alkalmazhassák más területeken (színjátszás, olvasókör, műfordítás, zenei műhely, tantárgyi jellegű előadások). Ezen kívül tagozatunk megcélozta a jótékony célú tevékenységekben való aktív részvételt, például a már kötelezővé vált közösségi szolgálat keretein belül. A diákok műsorokat adhatnak otthonokban, kórházban, helyi cégeknél, segíthetnek városi rendezvényeken, kipróbálhatják az idegenvezetést, tárlatvezetést idegen nyelven, kiadványokat fordíthatnak, tolmácsolhatnak.
Az idegen nyelvi tagozat tagjai a helyi középiskolák önként bekapcsolódó idegen nyelv szakos pedagógusai. A tagozat tevékenységét a közösen összeállított éves munkaterv alapján végzi. A végleges programot az összes kaposvári középiskolai nyelvtanár megkapja. A tanév során rendszeresek a szakmai megbeszélések, a nyelvtanárok részt vehetnek külső- és belső előadók által tartott előadásokon, tarthatnak és látogathatnak bemutató órákat. A programokról beszámoló készül.

Kiemelt éves rendezvényeink:
Szólalj meg bátran idegen nyelvi szituációs verseny
Műfordító verseny
Idegen nyelvi tájékozódási verseny

A nyelvi tagozat nagy hangsúlyt helyez a kapcsolatok kiépítésére és ápolására más szakmai szervezetekkel (Compass, AFS, Fulbright, nyelvvizsga központok), általános iskolákkal, egyetemekkel, főiskolákkal, helyi intézményekkel, vállalatokkal, a helybeli anyanyelvűekkel,
és igyekszik külföldi partneriskolákat felkutatni és bevonni tevékenységébe.
A tagozat egy évtizedes munkájának érezhető a hozadéka. Szoros együttműködés alakult ki a kaposvári iskolák között (5 gimnázium, 7 technikum, Kaposvári Egyetem). Lehetőség nyílt az oktatási és gazdasági szféra közös tevékenységére. A városi tehetséggondozás egyre gazdagodik, sokoldalúbbá válik. Előtérbe kerül a nyelvtudás, annak fejlesztése, értékelése, és tanórai kereteken kívüli felhasználása. A programok teret adnak művészeti, kulturális tevékenységekre, a rendezvényszervezés elsajátítására, valamint a diákok a közösségi szolgálatukat is teljesíthetik a rendezvényeken segítőként való részvételükkel. A tagozat tevékenysége számos alkalmat nyújt a pedagógusok szakmai találkozójára, melynek során újabb és újabb lehetőségek merülnek fel a tehetséggondozás terén.


Gyallai Katalin
tagozatvezető

Roma Cigány Tagozat

SNI tagozat

"A tehetség sokszínű"

A gyógypedagógiai intézmények elkötelezettek a képességfejlesztés, képességkibontakoztatás és kiemelten a tehetséggondozás ügye iránt. A tagozat célja és feladata a tehetségek felfedezése, bemutatkozási lehetőségek biztosítása, a szakmai fejlődés támogatása, a sokszínű tehetség elismerése és az esélybiztosítás.

A tehetséggondozás a gyógypedagógiai intézmények számára egyben a hátránykompenzáció eszköze, amelyet egységes szemlélettel és töretlen hittel végeznek a jól képzett tehetséggondozó szakemberek. A tagozat intézményeiben kiemelt célként fogalmazódik meg a tehetségvesztés elkerülése, a lehetőségek demokratikus szemléleten alapuló biztosítása minden tanuló számára.

Az SNI tagozat számára fontos a szakmai kapcsolatok ápolása, az együttműködési lehetőségek kiaknázása, konferenciák, szakmai műhelymunkák szervezése, amelyek során megvalósulhat a tapasztalatszerzés, tudásmegosztás. Az elmúlt években a megye pedagógusai és gyógypedagógusai a Nemzeti Tehetség Központ által szervezett képzéseken vehettek részt, melyek a tehetséggondozás hazai és nemzetközi gyakorlatának innovációját, illetve az ötödik osztályosok online tehetség mérésének szakmai támogatását biztosították. Az intézmények közötti együttműködések megyei és regionális versenyek, művészeti találkozók és gálák keretében is megnyilvánulnak, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak a tehetséges tanulók bemutatkozására, s egyben a társadalmi szemléletformálásra, a kettős különlegességű tehetségek elismerésére, s annak elfogadására, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló is lehet tehetséges. A gyógypedagógiai tehetséggondozás a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos hálózatában is jelen van, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény képviseletében.

A tanulók számára az intézmények falai között és szűkebb-tágabb környezetünkben is gazdagító programok kerülnek szervezésre, Somogy megye gazdag lehetőséget kínál az élményalapú ismeretszerzésre, a szabadidő kellemes eltöltésével. A Szász-kúrián Szászné Hajdú Katalin évek óta ad lehetőséget a kis művészpalántáknak művészeti inspirációra, szabad alkotásra.

A Zeneiskola falai között az elmúlt években egyre több sajátos nevelési igényű tanuló zenei képzése valósul meg, a tehetséggondozó hálózat tagjaiként megmutatva tehetségüket.

Az intézményi együttműködéseknek adtak további keretet az elmúlt évek pályázatai, melyeket konzorciumi együttműködésben valósítottak meg a megye intézményei, akkreditált tehetségpontjai. Szakmai műhelymunkák mellett eszközbeszerzésekkel támogatták a tehetséggondozó munka hatékonyságának növelését.

Az SNI tagozat is reagált a közelmúlt kihívásaira, a járványhelyzet okozta nehézségek áthidalására, online versenylehetőségek és együttműködések valósultak meg.

Továbbra is örömmel veszünk részt a Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács munkájában, bemutatva tehetséges tanulóink sokszínűségét.

Sport tagozat

Óvodai tagozat

Csermely Péter a tehetséggondozás magyarországi apostola írta mindennapi feladatainkról:
Éltető vizet, táplálékot kell juttatnunk azoknak a tehetségeknek, akik az utunkba kerülnek, ahogy egy növény is akkor fejlődik, amikor eső éri, vizet kap…

Ehhez kaptunk nagyszerű segítséget 2016-ban a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács vezetőjétől - Sárdi Pétertől-, aki felkereste intézményünk, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda vezetőjét, a Bonis Bona díjas Bekesné Porczió Margitot, hogy felkérje a közös munkára.

Az intézményvezetőnk örömmel vállalta, hogy részt vesz a SMTST óvodai tagozatának irányításában, mégpedig az általunk országosan elismert program alapján, amely a művészeti nevelés, a tehetséggondozás magasszintű pedagógiai gyakorlatából áll.

Intézményünk a 146 éves Festetics Karolina Óvoda már 2003 óta az ONME első bázisintézménye, amely a megyében ezzel a szakmai programmal működő óvodák segítője és szakmai irányítója lett.

Munkánkat több országos elismeréssel illették:
- 2010-ben Regisztrált Tehetségpont
- 2013. Akkreditált Kiváló Tehetségpont, majd 2016-ban és 2019-ben
- 2015. Minősített Referencia Intézmény tehetségterületen
- 2016. Európai Tehetségpont
- 2018. ERASMUS+ TALENT (Tehetséggondozás, Alternatívák, Lendület, Eredetiség, Néphagyományok, Tudás)

 • Az első évben legfontosabb feladatunk volt a tagozat létrejöttének kommunikálása, az óvodák közötti hálózat kiépítése volt, ennek érdekében tartottuk meg városi és megyei szintű tájékoztató értekezletünket az intézményvezetőknek, Tehetségpontok képviselőinek.
 • Az intézményvezetők, kolléganők szándéknyilatkozat aláírásával erősítettek meg minket abban, hogy szükség van az óvodák tehetséggondozás területén való összedolgozására, a tagozat működésére, ezért közös gondolkodással összeállítottuk a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Óvodai Tagozatának Éves Programját.
 • A következő időszakban tovább erősítettük a szakmai kapcsolatunkat a megyében lévő, tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodákkal, ezen a téren segítettük munkájukat: tehetségpont regisztrációs folyamat, akkreditációs eljárásban való részvétel segítése).
  Pozitív eredményekről számolhatunk be, mert több intézményből kerestek meg bennünket a műhelyek indításával kapcsolatosan, és nagy öröm számunkra, hogy egyre többen regisztráltak Tehetségpontként.
 • Tehetséggondozás területén írott pályázatok során egyre több intézménynek nyújtottunk segítséget.
 • 2017. márciusában Tehetséggála esten a Tücsök Zenekar zenei tehetségműhely kisgyermekei köszöntötték a vendégeket
 • Tehetségnapokat tartottunk, ahol a témában országosan ismert előadók, intézményvezetőnk, kolléganőink osztották meg tudásukat. A Tanácstól segítséget kaptunk a tiszteletdíj finanszírozásához, a helyszín biztosításához.
 • Nemzetközi szinten megvalósult ERASMUS+ pályázatunk során Kaposvár testvérvárosával, Csíkszeredával alakítottunk ki partneri kapcsolatot, ahol a tehetséggondozó munkánkban zenei jó gyakorlatunkat ismertettük meg. A tapasztalatokat szakmai fórumon osztottuk meg.
 • Igyekeztünk a szűkebb-tágabb környezetünkből érkező felkéréseknek eleget tenni (szakmai előadások, tehetség tanácsadások, egyetemi hallgatók hospitálása tehetséggondozó műhelyeinkben), ezáltal is felkelteni a figyelmet a tehetséggondozás irányába.
 • A Hírlevélben folyamatosan megjelentettük a tagozat munkájához kapcsolódó cikkeket, ezáltal az információáramlás sokkal könnyebb lett.
 • Intézményünk adott helyszínt a MATEHETSZ műhelybeszélgetésnek, melyen „Somogyország” területén lévő Tehetségpontok elkötelezett pedagógusai tartalmas előadásokat hallottak a tehetséggondozásban a hálózatos együttműködés fontosságáról.
 • Meghívásos előadásokon szívesen mutattuk be tehetséggondozó munkánkat, rendszerét, dokumentációját, zenei jó gyakorlatunkat.
 • Az óvodapedagógusok igényeit figyelembe véve a MATEHETSZ munkatársaival közösen szerveztünk meg több akkreditált továbbképzést, melyek intézményünkben zajlottak.
 • Hálózatépítő munkát végeztünk, szakmai partnereink számát folyamatosan bővítettük.
 • A hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése érdekében több kisgyermeknek sikerült nagy értékű, tehetségterületének megfelelő ajándékcsomagot átadni a „Nivea-Karolj fel egy családot!” pályázat keretében.

Munkánk az elmúlt 2 év, a Covid ideje alatt sem szűnt meg, folyamatos online konferenciákat, szakmai fórumokat, megbeszéléseket szerveztünk, amelyeken ismertettük az óvodai tehetséggondozás alapjait, innovációs munkáinkat, jó gyakorlatainkat.

Az itt végzett magas szintű munka kötelez minket arra, hogy a fent jelzett Csermely Péter-i gondolatok alapján folytassuk az Óvodai Tagozat által működtetett tehetségsegítő munkánkat.

Kollárné Kiss Márta
a Kaposvári Festetics Karolina
Központi Óvoda Tehetségkoordinátora